❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Cleveland State University တွင် Pre-Nursing ဘာသာရပ်အတွက် တစ်နှစ်လျှင် USD 5,000 ဖြင့် (၄)​နှစ်စာ USD 20,000 ချီးမြင့်ခံထားရသည့် မအေးဆုမွန်❞

Posted on:
မအေးဆုမွန် အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ...
VIEW MORE

❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တက္ကသိုလ်ကြီး (၃) ခုတွင် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်သို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့် ရရှိထားပြီး ပညာသင်ဆုများစွာဖြင့် အသီးသီးချီးမြှင့်ခြင်းခံထားရသည့် မရွှေစင်အောင်❞

Posted on:
မရွှေစင်အောင် အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တက္ကသိုလ်ကြီး (၃) ...
VIEW MORE

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ SUNY, OSWEGO တွင် GO OSWEGO SCHOLARSHIP $4,000 PER YEAR + TRANSFER MERIT AWARD $1,000 PER YEAR ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရရှိထားသည့် မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်း

Posted on:
မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်း  အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ...
VIEW MORE

❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ SUNY, OSWEGO တွင် GO OSWEGO SCHOLARSHIP $4,000 PER YEAR + TRANSFER MERIT AWARD $1,500 PER YEAR ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရရှိထားသည့် မောင်မြတ်ဘုန်းသာ❞

Posted on:
မောင်မြတ်ဘုန်းသာ အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ...
VIEW MORE

❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ SUNY, OSWEGO တွင် GO OSWEGO SCHOLARSHIP $4,000 PER YEAR ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရရှိထားသည့် မောင်အောင်သန့်❞

Posted on:
မောင်အောင်သန့် အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ...
VIEW MORE

❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ SUNY, OSWEGO တွင် GO OSWEGO SCHOLARSHIP $4,000 PER YEAR + TRANSFER MERIT AWARD $1, 000 PER YEAR ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရရှိထားသည့် မမေချမ်းမြေ့ကို❞

Posted on:
မမေချမ်းမြေ့ကို အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ...
VIEW MORE

❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ SUNY, OSWEGO တွင် GO OSWEGO SCHOLARSHIP $4,000 PER YEAR + TRANSFER MERIT AWARD $1, 000 PER YEAR ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရရှိထားသည့် မောင်မြင့်မြတ်ကျော်❞

Posted on:
မောင်မြင့်မြတ်ကျော် အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ...
VIEW MORE

❝ယူကေထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် Russell Group အဖွဲ့ဝင် Newcastle University တွင် BArch Architecture ဘာသာရပ်ဖြင့် International Year One အတွက် Regional Scholarship GBP 4,000 ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်မောင်ခိုင်စိုးထွန်း❞

Posted on:
မောင်ခိုင်စိုးထွန်း အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ ယူကေထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ...
VIEW MORE

❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Cleveland State University တွင် Pre-Nursing ဘာသာရပ်အတွက် တစ်နှစ်လျှင် USD 5,000 ဖြင့် (၄)​နှစ်စာ USD 20,000 ချီးမြင့်ခံထားရသည့် မအိလှိုင်းဖြူ❞

Posted on:
အိလှိုင်းဖြူ အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ...
VIEW MORE

❝အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ SUNY, OSWEGO တွင် GO OSWEGO SCHOLARSHIP $4,000 PER YEAR + TRANSFER ACHIEVEMENT SCHOLARSHIP $1, 500 PER YEAR ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရရှိထားသည့် မောင်ဟိန်းမင်းထိုက်❞

Posted on:
မောင်ဟိန်းမင်းထိုက် အနေနဲ့  CROWN Educationရဲ့ Higher Secondary School ဖြစ်တဲ့ Royal Academic Institute မှာ Triple Award programကို ဆယ့်ငါးလကြာ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ...
VIEW MORE
Book Appointment >